Potřebujete právní pomoc?

Napište nám

Obchodní právo v Rusku

Napište nám

Uznání a výkon cizích rozhodnutí

Napište nám

 

DUE DILIGENCE  je komplexní audit, který je prováděn za účelem získání nejúplnějších informací o společnosti nebo jiném objektu.

 

Provedení Due diligence určitě potřebujete v případě, když se chystáte koupit podnik, nemovitosti nebo akcií, investovat do jiné společnosti nebo úvěrovat komerční projekt. Оzvláště důležité provést komplexní audit, pokud investujete do projektu nebo nemovitosti v zahraničí.  My poskytujeme  služby Due diligence při investování do podniků v Rusku a na Ukrajině.

 

Za účelem předejití případných právních problémů doporučujeme provést hluboký audit, který zahrnuje prověření stavu, potenciálních rizik, problémových aspektů.

 

 

PRŮBĚH DUE DILIGENCE :

 

  • Příprava planu provedení auditu (projekt due diligence)

 

  • Získaní podkladů a informace, shromažďování dokumentů a práce s nimi: prostudujeme jak dokumenty, které byly předány zástupci druhé strany, tak dokumenty získané z jiných zdrojů: otevřené registry, databáze atd.

 

  • Jednání se zástupci auditované strany: jedná se o velmi důležitou fázi due diligence, je vhodné, aby probíhala v důvěrné atmosféře

 

  • Výsledkem due diligence je závěrečná zpráva: po obdržení a prostudování všech dostupných informací se vygeneruje zpráva, která obsahuje komplexní informace o předmětu auditu, jakož i doporučení pro další opatření pro Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete právní pomoc ?

Vyplňte formulář zpětné vazby, abychom vás mohli kontaktovat.